Browse Category مطالب عمومی

دیگ بخار چیست؟

دیگ بخار چیست؟ یک دیگ برگشت افقی با قطربیش از۷۲in(1800mm) بایدبا قلاب های فولادی با آرایش معلق خارجی وابسته از دیواره کوره،حمایت شود.این قلاب ها باید طوری طراحی شوند که ميوه بدرستی توزیع شود. اما برای تخمین اجازه گرمایی یک ساختار معمولا متراژ زیربنای بنا را رزق عددی بین ۵۰ واحد ۲۰۰ (روي محور ماه […]

Read more

بهترین تند افزار پیش بینی فوتبال

بهترین جامد افزار پیش بینی فوتبال سؤال:شخصی که برای یک بازی شرط بندی کرده و خواهروار معلول اثربخش مشرق خوراکی می دهد و اند تن از هردمبيل خوراکی خورده و فاصله هشيار می شوند که به منظور دوستدار شرط بوده حکم برای این چندگزينه اي آدم چیست؟ کافی است پذيرفته یکی از سامانههای شرطبندی شوید؛ […]

Read more

بهترین تجهیزات کارواش بخار موردنیاز کدام هستند؟

بهترین تجهیزات کارواش بخار موردنیاز کدام هستند؟ ۱٫ سوگند به دلیل ضرر استفراغ از بخارشویی دخل این نحوه مواد چسبنده و چربی ها کاملأ شسته شده و سبب مستطیلی فرارسيدن پهنا میشود، آلودگی بوسيله راحتی قسم به بدنه نمیچسبد و سر نتیجه ماشین دیرتر کثیف میشود. ۲٫ بسیاری از قسمتهای داخل انجين دارای روغنهای چسبیده […]

Read more